طب اسلامی دکتر ضیایی درمان کم خونی وفشار پایین جگر سیاه

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 06 بهمن 1401
طب اسلامی      دکتر خیراندیش

طب اسلامی دکتر خیراندیش

02 کاربر

طب اسلامی طبیب طبی اسلامی دارو ضماد ابوعلی سینا دارو طبیب

ابوعلی دارو دارو ضماد طبی طبیب

دیگر ویدیو و موزیک های : طب اسلامی دکتر خیراندیش