زمستان سخت ایران

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
همه چیز از همه جا

همه چیز از همه جا

06 کاربر

از زمانیکه جنگ بین روسیه و اکراین آغاز شده آمریکا و اروپا بخاطر طرفداری از اکراین تحریمهایی را بر علیه روسیه انجام دادن که باعکس العمل روسیه روبرو شدند و روسیه گاز اروپا را قطع کرد قطع گاز اروپا یعنی فروش گاز توسط آمریکا به چهار برابر قیمت اصلی به اروپا یعنی اروپاییها چوب دو سر نجس شدند از یک طرف با روسیه به اشاره آمریکا دشمنی کردند و گازشان قطع شد و از طرف دیگر آمریکا گاز را به چهار برابر قیمت به ایشان می فروشد

دیگر ویدیو و موزیک های : همه چیز از همه جا