علیرضا رازان توجونمی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 06 بهمن 1401
موسیقی

موسیقی

25 کاربر

به اسم کوچیکم صدام که میکنی خوب میشم اِنقده خوبی من میخوام رسواشم سرتو تو این شهر تو مثل دریایی من یه ساحلم بینمون مرز نکش انگاری ما دوتا واسه همدیگه بودیم از اولش تو گل گلدونمی همه دنیام رفتن تو نرو تو جونمی

اهنگ_ناباهنگ_ناب_مهدی_جهانیاهنگ_ناب_مهدی_جهانیاهنگ_های_مهرزاد_عسگری_علریضا_رازان_علیرضا_رازان_تو_جونمی

دیگر ویدیو و موزیک های : موسیقی