تقویت عضلات سینه و سرشانه Strengthen chest and shoulder muscles

تعداد بازدید
02
چهارشنبه 05 بهمن 1401
چشم سوم

چشم سوم

10 کاربر

عضلات سینه و سرشانه تمرین برای تقویت و حجیم کردن سینه و سرشانه حتما قیل از انجام تمرینات بدن خود را با نرمش گرم کنید Strengthen chest and shoulder muscles

دیگر ویدیو و موزیک های : چشم سوم