درس دوم زندگی به سبک نهج البلاغه حجت الاسلام مهدوی ارفع

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 10 آذر 1401
کاربر 3955

کاربر 3955

13 کاربر

درس دوم آیا ما در عصر جاهلیت ثانی زیست می کنیم؟ گاهی فکر می کنیم، جاهلیت فقط در زمان قبل از بعثت پیامبر و در اوایل بعثت بود در حالی که حقیقت اینگونه نیست باورها، ارزشها، آداب و رسوم مشرکانه، هوس مدارانه و عاری از اخلاق و انسانیت نه زمان می شناسد و نه مکان بعنوان نمونه خداوند حکیم در قرآن کریم خودنمایی و نمایش زینت و تبرّج زنان به نامحرمان در زمان پیامبر را امتداد فساد جاهلیت اولی می داند ولاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی احزاب 33 امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 2 نهج البلاغه بند 3 گوشه ای خصوصیات دوران جاهلیت را برمیشمارد که مع الاسف بشر امروز علیرغم توسعه علمی و در همان حال و هوا سیر می کند بلکه بدتر از آن مردمان در فتنه هایى گرفتار بودند، هرکس به چیزى که خودش اصل مى پنداشت چنگ زده بود کارها پراکنده و درهم، خدا را گناه مى کردند و شیطان را یار و یاور بودند ایمان خوار و ذلیل بود، ستونهایش از هم گسیخته و نشانه هایش دگرگون و راههایش ویران و جاده هایش محو و ناپدید همگان در راه شیطان گام مى زدند و از آبشخور او مى نوشیدند به یارى این قوم بود که شیطان پرچم پیروزى برافراشت و فتنه ها برانگیخت آنان، در آن حال، حیرت زده و نادان و فریب خورده بودند و بهترین خانه ها را بدترین همسایه شبها خواب به چشمانشان نمى رفت و سرمه دیدگانشان سرشک خونین بود آنجا سرزمینى بود که بر دانایش چون ستوران لگام مى زدند و نادانش را بر اورنگ عزت مى نشاندند ✅ امروز دوران جاهلیت مدرن است سلبریتی ها جای عالمان نشسته اند و دین فروشی سکه بازار شده است خوشا بحال آنانکه دین را بدون ویرایش نفس اماره می پذیرند

امام_علیامام_علیامام_علیحجت_الاسلام_مهدوی_ارفعخطبه2زندگی_به_سبک_نهج_البلاغهنهج_البلاغه

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 3955