آهنگ کزایی از سارن

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 09 آذر 1401
موسیقی

موسیقی

25 کاربر

شایدم چند سالیو بدون تو سر کنم بیفته از سرم که بپرسم هی کجایی شاید اصلا ندونم با کی شدی هوایی ولی هیشکی بعد من نمیشه من خدایی شایدم پُر بشم از تنهایی و تباهی می دونم راهی به جز این که بری نداری خودتم می دونی واسم از همه سوایی کاشکی زود تموم بشن این روزای کذایی درارو باز کردم بری نمی خواد در گوشم بگی پشیمون شدی و ولی می دونم بی ریشه ای ولی من هنوزم فکر تو شب و روزم نمی خوام برگردی که میای انگاری مسافری درارو باز کردم بری نمی خواد در گوشم بگی پشیمون شدی و ولی می دونم بی ریشه ای ولی من هنوزم فکر تو شب و روزم نمی خوام برگردی که میای انگاری مسافری بدون تو نمی گذره بهت نگفتم شکسته دلم، هر جا بره زخم میزنه بهت نگفتم مغزم با خودش حرف میزنه به هر در میزنه، واسه یه لحظه دیدنت دلم پَر میزنه تو نباشی نمی خوام اصلا بهت نگفتم از وقتی نیستی از همیشه تنها ترم بهت نگفتم سری پُر میکنه صفر تا صدم همه رو پس میزنم، من پُر حس بدم، هی نذاری سر به سرم درارو باز کردم بری نمی خواد در گوشم بگی پشیمون شدی و ولی می دونم بی ریشه ای ولی من هنوزم فکر تو شب و روزم نمی خوام برگردی که میای انگاری مسافری درارو باز کردم بری نمی خواد در گوشم بگی پشیمون شدی و ولی می دونم بی ریشه ای ولی من هنوزم فکر تو شب و روزم نمی خوام برگردی که میای انگاری مسافری

آهنگ_های_جدیدمهسا_امینی_نیکا_شاکرمیحمید_رضا_روحیجام_جهانی_قطر،ایران_و_آمریکاآهنگ_کزایی_سارن

دیگر ویدیو و موزیک های : موسیقی