خطبه 2 نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی

تعداد بازدید
04
جمعه 04 آذر 1401
کاربر  3955

کاربر 3955

06 کاربر

جایگاه آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم کسى را با خاندان رسالت نمى‏ شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود عترت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أساس دین، و ستون‏هاى استوار یقین مى‏باشند شتاب کننده، باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد زیرا ویژگى‏هاى حقّ ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت، به آنها تعلّق دارد هم اکنون که خلافت را به من سپردید حق به اهل آن بازگشت، و دوباره به جایگاهى که از آن دور مانده بود، باز گردانده شد

امام_علی امام_علی امام_علی ترجمه حقّ_ولایت محمد_دشتی نهج_البلاغه

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 3955