تصمیم گیری

تعداد بازدید
01
جمعه 04 آذر 1401
ویدئو انگیزشی

ویدئو انگیزشی

00 کاربر

هروقت بر سر یک دوراهی درمورد یک تصمیم قرار گرفتید میتونید از خودتون این سوال جادویی رو از خودتون بپرسید این تصمیم چه ارتباطی با هدف و مقصود روح من داره

انگیزشی___روانشناسی تصمیم_به_تغییر تصمیم_گیری تصمیم_گیری_برای_مردم_پشت_در_های_بسته تصمیم_هدفمند

دیگر ویدیو و موزیک های : ویدئو انگیزشی

ادامه بده
00:00:16

ادامه بده

شنبه 05 آذر 1401

سختی ها
00:00:16

سختی ها

شنبه 05 آذر 1401

تصمیم گیری
00:00:56

تصمیم گیری

جمعه 04 آذر 1401