این کتاب را نمی‌شود مستند به شهید مطهری کرد

تعداد بازدید
02
چهارشنبه 02 آذر 1401
جرعه ای عرفان

جرعه ای عرفان

11 کاربر

مرحوم شیخ جعفر عاملی و دیگر علما نیز کتب و مقالاتی در این مورد منتشر کرده اند عاشورا تاریخ روضه حماسه حسینی

آیت_الله_علوی_تهرانی امام_حسین_علیه_السلام انتقاد_به_حماسه_حسینی اهل_بیت تاریخ حماسه_حسینی روضه روضه روضه شهید_مطهری عاشورا عاشورا

دیگر ویدیو و موزیک های : جرعه ای عرفان