سخنرانی عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی شریف

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 02 آذر 1401
کلیپ های جذاب

کلیپ های جذاب

34 کاربر

سخنرانی عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی شریف جای دانشجو پشت میله های زندان نیست همه مردم ایران خواهان آزادی بی قید و شرط دانشجویان در بند هستند

دانشجویان_متحصن_صنعتی_شریف_و_فردوسی_پور سخنرانی_عادل_فردوسی_پور_در_جمع_دانشجویان_متحصن سخنرانی_فردوسی_پور_در_دانشگاه_صنعتی_شریف عادل_فردوسی_پور_و_دانشگاه_صنعتی_شریف فردوسی‌پور_و_دانشجویان_متحصن_دانشگاه_صنعنی_شریف

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپ های جذاب