برپایی نماز جمعه در دمای 50درجه زیر صفر

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 02 آذر 1401
کاربر  1607

کاربر 1607

01 کاربر

واقعاً نماز خواندن در شرایط سخت ایمان قوی می خواهد

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 1607