دانشگاه پیام نور استان سمنان میزبان نهمین جشنواره حرکت کشوری1401

تعداد بازدید
02
سه شنبه 01 آذر 1401
دانشگاه پیام نور استان سمنان

دانشگاه پیام نور استان سمنان

00 کاربر

دانشگاه پیام نور استان سمنان میزبان جشنواره حرکت کشوری1401 دانشگاه پیام نوربه عنوان یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور می باشد که دارای ظرفیت های بزرگی می باشد برگزاری جشنواره های علمی،فرهنگی و هنری والمپیادهای ورزشی ویژه خواهران و برادران در سراسر کشور از نقاط قوت دانشگاه پیام نور می باشد سال 1401 دانشگاه پیام نور استان سمنان میزبان انجمن های علمی دانشجویی که داری اختراع،ابتکار،تألیف و کار جدید می باشند هست

استان_سمنان انجمن_علمی_پیام_نور_سمنان دانشگاه_پیام_نور_سمنان میزبان_جشنواره_حرکت_کشوری_پیام_نور میزبان_نهمین_جشنواره_حرکت_کشوری_سمنان

دیگر ویدیو و موزیک های : دانشگاه پیام نور استان سمنان