بیاد عزیزان از دست رفته در اعتراضات 1401

تعداد بازدید
00
سه شنبه 01 آذر 1401
کاربر  6927

کاربر 6927

03 کاربر

اکرم هوشنگی فوق ممتاز خوشنویسی عضو انجمن خوشنویسان ایران مدرس خوشنویسی قطعه نویسی سطر شکسته نستعلیق استاد عباس رفیعی فراهانی استاد کابلی خوانساری لذت هنر موفقیت انگیزشی هنرمند هنرمندان ایرانی هدفگذاری موفق هنرهای زیبا هنرهای سنتی خوشنویسی مؤفقیت زیبایی هنر خط آموزشی هنری آموزش خوشنویسی مجازی سفارشات پذیرفته میشود calligrapher master of calligraphy

استاد_عباس_رفیعی_فراهانی استاد_کابلی_خوانساری اکرم_هوشنگی شکسته_نستعلیق عضو_انجمن_خوشنویسان_ایران فوق_ممتاز_خوشنویسی قطعه_نویسی_سطر لذت_هنر مدرس_خوشنویسی موفقیت_انگیزشی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 6927