آشنایی کامل با فضای کاربرى USSD

تعداد بازدید
02
سه شنبه 01 آذر 1401
مدرسه بینهایت اموزش اصولی

مدرسه بینهایت اموزش اصولی

03 کاربر

فضاى کاربرى آشنایی کامل با فضای کاربرى USSD

کددستوری ussd_icva_EBC کد_دستوری_ussd کد_دستوری_یو_اس_اس_دی کد_دستوری_مخابراتی فضاى_کاربرى

دیگر ویدیو و موزیک های : مدرسه بینهایت اموزش اصولی