فیزیک برهم کنش های موج

تعداد بازدید
13
چهارشنبه 10 دی 1399
فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی

08 کاربر

درس #فیزیک 3 #پایه_دوازدهم رشته های ریاضی صفحه 90 و تجربی صفحه 76 قسمت : اول تدریس آقای شمسایی

پایه_دوازدهم فیزیک فیزیک

دیگر ویدیو و موزیک های : فیلم های آموزشی