مبارزه بزرگسالان سیدمحمدحسینی و دوجو پولادوند2، مجموعه الغدیر، شهریور 1401

تعداد بازدید
01
جمعه 01 مهر 1401
کیوکوشین کاراته پولادوند

کیوکوشین کاراته پولادوند

07 کاربر

کمیته روزهای پنجشنبه 31 شهریور ماه 1401 تحت نظر مربی درجه یک کشوری، شیهان داود پولادوند دوجو پولادوند2 مجموعه ورزشی الغدیر -----------------------------آدرس----------------------------- تهران، بلوار ابوذر منطقه14 ، انتهای بلوار ده حقی ، بعد از میدان مالک اشتر روبروی بوستان فدائیان اسلام، مجموعه ورزشی الغدیر

الغدیر بلوار_ابوذر رزم شیهان_داود_پولادوند مجموعه_ورزشی_الغدیر مجموعه_ورزشی_غدیر میدان_مالک_اشتر کاراته کیوکوشین

دیگر ویدیو و موزیک های : کیوکوشین کاراته پولادوند