آهنگ امیر رمضانی یاغی

تعداد بازدید
00
جمعه 01 مهر 1401
موسیقی طوری

موسیقی طوری

00 کاربر

وای هم اتاقی رفیق و ساقی؛ دیری چه سازی وه منه یاغی؟ خوشگل نازم همدم هم رازم وه ژیر پایلد باید بهشت بسازم نفس و گیانم سوره قرآنم؛ قلق قلبت فقط مه زانم دست وه بان دس ننه هرچی کس؛ گرد تو خیاوان ارای مه کعبه اس یاغی امیر رضایی

امیر_رضایی یاغی یاغی

دیگر ویدیو و موزیک های : موسیقی طوری