مبارزه نوجوانان کمیته پنجشنبه ها دوجو پولادوند2 مجموعه الغدیر، شهریور 1401

تعداد بازدید
00
جمعه 01 مهر 1401
کیوکوشین کاراته پولادوند

کیوکوشین کاراته پولادوند

07 کاربر

مبارزه روزهای پنجشنبه تحت نظر مربی درجه یک کشوری، شیهان داود پولادوند مجموعه ورزشی الغدیر 31 شهریور ماه 1401 ---------------آدرس--------------- تهران، بلوار ابوذر منطقه14 ، انتهای بلوار ده حقی ، بعد از میدان مالک اشتر مجموعه ورزشی الغدیر

باشگاه بلوار_ابوذر شیهان_داود_پولادوند فایت فایتر مبارزه مبارزه مبارزه مجموعه_ورزشی_الغدیر میدان_مالک_اشتر کاراته

دیگر ویدیو و موزیک های : کیوکوشین کاراته پولادوند