مبارزه نوجوانان فرزاد سرافراز و جواد محمدی دوجو پولادوند2، مجموعه الغدیر

تعداد بازدید
00
جمعه 01 مهر 1401
کیوکوشین کاراته پولادوند

کیوکوشین کاراته پولادوند

07 کاربر

کمیته روزهای پنجشنبه 31 شهریور ماه 1401 تحت نظر مربی درجه یک کشوری، شیهان داود پولادوند دوجو پولادوند2 مجموعه ورزشی الغدیر -----------------------------آدرس----------------------------- تهران، بلوار ابوذر منطقه14 ، انتهای بلوار ده حقی ، بعد از میدان مالک اشتر روبروی بوستان فدائیان اسلام، مجموعه ورزشی الغدیر

بلوار_ابوذر شیهان_داود_پولادوند فایت مبارزه مبارزه مبارزه مجموعه_ورزشی_الغدیر میدان_مالک_اشتر کاراته کومیته

دیگر ویدیو و موزیک های : کیوکوشین کاراته پولادوند