گام دوم 11عبور از شیوه گذشته

تعداد بازدید
00
جمعه 01 مهر 1401
ویس های انگیزشی

ویس های انگیزشی

01 کاربر

اگر به شیوه گذشته زندگی کنم آیا بهبودی برای من حاصل میشه ؟

بهبود_خلق_و_خوی شیوه_های_مواجه_با_مشکلات شیوه_های_مواجه_با_مشکلات گذشته_آینده_حال

دیگر ویدیو و موزیک های : ویس های انگیزشی