مبارزه فرزاد سرافراز و شفیع محمدی کمیته پنجشنبه ها دوجو پولادوند2

تعداد بازدید
01
جمعه 01 مهر 1401
کیوکوشین کاراته پولادوند

کیوکوشین کاراته پولادوند

07 کاربر

مبارزه روزهای پنجشنبه تحت نظر مربی درجه یک کشوری، شیهان داود پولادوند مجموعه ورزشی الغدیر 31 شهریور ماه 1401 ---------------آدرس--------------- تهران، بلوار ابوذر منطقه14 ، انتهای بلوار ده حقی ، بعد از میدان مالک اشتر مجموعه ورزشی الغدیر

FIGHT karate komite kyokushin oyama بلوار_ابوذر شیهان_داود_پولادوند مجموعه_ورزشی_الغدیر میدان_مالک_اشتر

دیگر ویدیو و موزیک های : کیوکوشین کاراته پولادوند