مبارزه نوجوانان دانیال سالاری و فرزاد سرافراز دوجو پولادوند2، مجموعه الغدیر

تعداد بازدید
01
جمعه 01 مهر 1401
کیوکوشین کاراته پولادوند

کیوکوشین کاراته پولادوند

07 کاربر

کمیته روزهای پنجشنبه 31 شهریور ماه 1401 تحت نظر مربی درجه یک کشوری، شیهان داود پولادوند دوجو پولادوند2 مجموعه ورزشی الغدیر -----------------------------آدرس----------------------------- تهران، بلوار ابوذر منطقه14 ، انتهای بلوار ده حقی ، بعد از میدان مالک اشتر روبروی بوستان فدائیان اسلام، مجموعه ورزشی الغدیر

اویاما_کاراته دوجو_پولادوند مبارزه مبارزه مبارزه کمیته کیوکوشین_کاراته دوجو شیهان_داود_پولادوند مجموعه_ورزشی_الغدیر

دیگر ویدیو و موزیک های : کیوکوشین کاراته پولادوند