زن همسرکش، جسد شوهرش را پخت ️زن جوان تبعه افغانستان که از خیانت‌های شوهرش

تعداد بازدید
06
سه شنبه 25 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

86 کاربر

زن همسرکش، جسد شوهرش را پخت ️زن جوان تبعه افغانستان که از خیانت‌های شوهرش خسته شده بود، او را با ضربه چاقو کشت و جسدش را تکه تکه کرد ️متهم به قتل قصد داشت با پختن جسد در دیگی، آن را ازبین‌ببرد که ناکام ماند ️متهم به قتل 22 ساله با دستور قضایی در بازداشت به‌سر می‌برد و امیدوار است بتواند با پرداخت دیه رضایت اولیای‌دم را جلب کند و نزد دختر پنج‌ساله‌اش برگردد جام‌جم

پخت جسد_شوهرش جسد_شوهرش زن_همسرکش زن_همسرکش

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث