کتاب اسرار ذهن ثروتمند بخش 2 قسمت 5 تی هارو اکر

تعداد بازدید
00
یک شنبه 23 مرداد 1401
کتابخانه انگیزه

کتابخانه انگیزه

07 کاربر

اصل ثروت درآمدتان همان‌قدر رشد می‌کند که خودتان چرا برنامه‌ی پولی‌تان مهم است؟ در مورد کسانی که ازنظر مالی رشد سرسام‌آوری داشته‌اند، چیزی شنیده‌اید؟ دقت کرده‌اید چگونه بعضی‌ها پول زیادی درمی آورند و بعد، از دستش می‌دهند یا فرصت‌های خیلی خوبی را به دست می‌آورند، ولی کارشان به افتضاح می‌کشد؟ حالا دیگر علت اصلی‌اش را می‌دانید در دنیای بیرون می‌گویند بدشانسی، رکود اقتصادی، شریک نامرد یا چیزی شبیه به این ولی در دنیای درون، قضیه چیز دیگری ست دلیلش این است که شما وقتی به پول هنگفتی می‌رسید که از نظر درونی برایش آمادگی ندارید، عمر شانس ثروتتان کوتاه است و از دستش می‌دهید

دانلود_رایگان_کتاب کتاب_صوتی کتاب_صوتی کتاب_صوتی کتاب_صوتی

دیگر ویدیو و موزیک های : کتابخانه انگیزه