گرون ترین ساخته دست بشر چیه ؟ ؟ ؟

تعداد بازدید
01
یک شنبه 16 مرداد 1401
On Ten

On Ten

01 کاربر

به نظر شما گرون ترین ساخته دست انسان چی میتونه باشه ؟ اگرم بخوای حدس بزنی باید فقط یه چیز رو مثال بزنی ویدیو رو ببین تا بیشتر متوجه منظورم بشی s enama ir On Ten

ارزشمند ساخته_دست_بشر علم_تکنولوژی گرون

دیگر ویدیو و موزیک های : On Ten