پرتاب سنگ توسط شهرک نشینان صهیونیست به سمت فلسطینیان در خیابان الشلالة شهر

تعداد بازدید
00
یک شنبه 16 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

69 کاربر

پرتاب سنگ توسط شهرک نشینان صهیونیست به سمت فلسطینیان در خیابان الشلالة شهر الخلیل کرانه باختری

صهیونیست فلسطینیان فلسطینیان

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث