زیر یخ های عظیم قطب جنوب چه خبره ؟

تعداد بازدید
02
شنبه 15 مرداد 1401
On Ten

On Ten

01 کاربر

زیر یخ های قول پیکر قطب جنوب که هیچ حیوانی به جز چند گونه درآنجا زندگی نمی کنند چه خبره ؟ واقا راسته که میگن 90 درصد ارتفاع کوه های یخی زیر اقیانوس هستن و فقط 20 درصد از کوه بیرونه ؟؟ چرا در قطب جنوب بارون نمیباره ؟؟؟ s enama ir On Ten

اقیانوس تحقیقات خبر خبر خبر زندگی زندگی زندگی زندگی قطب_جنوب

دیگر ویدیو و موزیک های : On Ten