سخت کوشی

تعداد بازدید
01
شنبه 15 مرداد 1401
تفکر و بینش

تفکر و بینش

08 کاربر

امید_هدف_بال_بلند‌پروازی_هدف_رویا_دلیل ایلان_ماکس خواستن_توانستن_داشتن_تلاش_طلاش رشد_موقفعیت_ذهن_ثروتمند_بزرگی هدف_سختکوشی_نتیجه_دستاورد_تلاش_طلاش

دیگر ویدیو و موزیک های : تفکر و بینش