تذکر بامعنای رئیسعلی دلواری به عزاداران امام حسین

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
کانال فیلم‌های کوتاه و آموزنده

کانال فیلم‌های کوتاه و آموزنده

05 کاربر

رئیس‌علی دلواری  حدود 1261 خورشیدی – 12 شهریور 1294 مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول بود

بسیار_زیبا_و_تاثیرگذار تذکر_به_عزاداران_امام_حسین رئیسعلی_دلواری

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال فیلم‌های کوتاه و آموزنده