پاییزجان چه شوم، چه وحشتناک زمزمهء بخشی از شعر مهدی اخوان‌ثالث توسط دکتر علی

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
تئاتر رویاها

تئاتر رویاها

81 کاربر

پاییزجان چه شوم، چه وحشتناک زمزمهء بخشی از شعر مهدی اخوان‌ثالث توسط دکتر علی شریعتی

علی علی علی علی علی علی_شریعتی مهدی_اخوان

دیگر ویدیو و موزیک های : تئاتر رویاها