بیمارستان های رژیم صهیونیستی به حالت آماده باش در آمدند دکتر شلومی کدش، ر

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

69 کاربر

بیمارستان های رژیم صهیونیستی به حالت آماده باش در آمدند دکتر شلومی کدش، رئیس بیمارستان سوروکا همه بیماران در مناطق حفاظت شده هستند، آمادگی ها برای درمان مجروحان ناشی از تشدید تنش در حال انجام است

صهیونیستی

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث