اصابت راکت مقاومت به کارخانه نیرلات در نیر عوز در جنوب فلسطین اشغالی

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

66 کاربر

اصابت راکت مقاومت به کارخانه نیرلات در نیر عوز در جنوب فلسطین اشغالی

فلسطین

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث