آفتابا چه خبر؟ این‌همه راه آمده‌ای که به این خاکِ غریبی برسی؟ ارغوانم را دیدی سر

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
شعر و ادبیات ایران و جهان

شعر و ادبیات ایران و جهان

00 کاربر

آفتابا چه خبر؟ این‌همه راه آمده‌ای که به این خاکِ غریبی برسی؟ ارغوانم را دیدی سرِ راه؟ مثلِ من پیر شده‌ است موزیک مجید انتظامی هوشنگ ابتهاج

هوشنگ_ابتهاج هوشنگ_ابتهاج

دیگر ویدیو و موزیک های : شعر و ادبیات ایران و جهان