سرچشمه کارون در زرد کوه بختیاری، چشمه کوهرنگ 5 مرداد 1400 این آبها به

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

66 کاربر

سرچشمه کارون در زرد کوه بختیاری، چشمه کوهرنگ 5 مرداد 1400 این آبها به کجا میرود؟ قبلا به خوزستان میرفت، اکنون به کجا میرود که فریاد العطش مردم خوزستان و تلف شدن دامهایشان دل هر انسانی را به درد می آورد؟

زرد سرچشمه سرچشمه کارون کوهرنگ کوهرنگ

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث