بی‌نهایت زیبا از دکتر فریدون جنیدی برای تدریس در دانشگاه ناپل ایتالیا دع

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

69 کاربر

بی‌نهایت زیبا از دکتر فریدون جنیدی برای تدریس در دانشگاه ناپل ایتالیا دعوت شده بود او در پاسخ گفت باید مراقب مادر پیرم باشم اما مادر او چه کسی است؟ دگرگون خواهید شد

فریدون_جنیدی ناپل

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث