داستانی واقعی و آموزنده که در انتهای آن غافلگیر می شوید، به شرطی که حوصله کنید و

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

69 کاربر

داستانی واقعی و آموزنده که در انتهای آن غافلگیر می شوید، به شرطی که حوصله کنید و تا انتها گوش کنید وقتی بفهمید آن کودک در آینده چه شخصی می شود، قطعا بیشتر قدر دان داشته های خود اعم از فرزند و پدر و مادر و دوست می شوید

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث