35 نفر در سیل ناشی از باران شدید در کنتاکی جان باختند ساکنان زنده ماند

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

66 کاربر

35 نفر در سیل ناشی از باران شدید در کنتاکی جان باختند ساکنان زنده مانده، با هلیکوپترها از پشت بام ها و بالای درختان تخلیه می شوند

سیل سیل سیل هلیکوپترها کنتاکی

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث