فیلم تکان دهنده از لحظه آتش زدن عمدی یک خانه در تهران آتش سوزی عمدی در محل

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

69 کاربر

فیلم تکان دهنده از لحظه آتش زدن عمدی یک خانه در تهران آتش سوزی عمدی در محله شوش تهران چند تن را با سوختگی شدید مصدوم کرد

آتش_سوزی آتش_سوزی آتش_سوزی تهران تهران شوش عمدی

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث