تقارن محوری

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 تیر 1401
تولید محتوا

تولید محتوا

13 کاربر

تقارن_چرخشی تقارن_محوری_و_مرکزی ریاضیات_آسان

دیگر ویدیو و موزیک های : تولید محتوا

تقارن مرکزی
00:00:14

تقارن مرکزی

چهارشنبه 15 تیر 1401

تقارن محوری
00:01:16

تقارن محوری

چهارشنبه 15 تیر 1401

مساحت ذوزنقه
00:01:26

مساحت ذوزنقه

چهارشنبه 08 تیر 1401