9 کارتون باب اسفنجی نام بُزُرگ کَردَن یِک صَدَفِ دو کَفه ای

تعداد بازدید
00
یک شنبه 12 تیر 1401
بفرما انیمیشن

بفرما انیمیشن

37 کاربر

9 کارتون باب اسفنجی نام بُزُرگ کَردَن یِک صَدَفِ دو کَفه ای خُلاصه داستان باب اِسفَنجی و پاتریک یک صَدفِ نوزاد را پِیدا میکُنَند تَصمیم میگیرَند که او را بُزُرگ کُنَند باب اِسفَنجی جایِ عَموی آن و پاتریک جایِ دایی آن قرار میگیرَد و

کارتون_باب_اسفنجی کارتون_باب_اسفنجی کارتون_باب_اسفنجی

دیگر ویدیو و موزیک های : بفرما انیمیشن