فوری اولین دستورات از قوانین عمومی طالبان، معروف به کمیسیون شریعت اعلام شد

تعداد بازدید
01
جمعه 10 تیر 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

61 کاربر

فوری اولین دستورات از قوانین عمومی طالبان، معروف به کمیسیون شریعت اعلام شد و افغانستان را در شوک فرو برد شما هم اگر این دستورات را گوش کنید، مو بر بدن تان سیخ می شود

فوری قوانین_عمومی_طالبان قوانین_عمومی_طالبان کمیسیون_شریعت کمیسیون_شریعت

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث