اطمینان را از شما گرفته‌اند، شما را مجبور کرده‌اند که از ترس بلرزید و شما این ر

تعداد بازدید
01
جمعه 03 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

اطمینان را از شما گرفته‌اند، شما را مجبور کرده‌اند که از ترس بلرزید و شما این را نیایش می‌خوانیدا شما فقط هراسان هستید و از روی ترس به آفرینش و ستایش خدایان می‌پردازید اینها خدایان نیستند اینها فقط سایه‌ی ترس‌های شما هستند خدای واقعی از راه ترس به دست نمی‌آید خدای واقعی را فقط با عشق می‌توان بدست آورد ولی عشق تنها از یک راه ممکن است، عشق فقط در آزادی ممکن خواهد بود برده نمی‌تواند عشق بورزد، برده نمی‌تواند خردمند باشد از اسارتت بیرون بیا اشو شبخوش

اشو شبخوش

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو