مسئولیت تو

تعداد بازدید
01
جمعه 03 تیر 1401
کانال انگیزشی وروانشناسی

کانال انگیزشی وروانشناسی

09 کاربر

بلندشووبجنگ برای آنچه که ساخته شدی مسئولیت جنگیدن رویا

جنگیدن رویا رویا مسئولیت مسئولیت

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال انگیزشی وروانشناسی

ذهن قدرتمند
00:05:46

ذهن قدرتمند

دوشنبه 13 تیر 1401

مسئولیت تو
00:00:44

مسئولیت تو

جمعه 03 تیر 1401

خودتوباورکن
00:01:19

خودتوباورکن

جمعه 03 تیر 1401

تخریب گرها
00:00:59

تخریب گرها

جمعه 26 فروردین 1401