فیلم نابودگر The Terminator 1984

تعداد بازدید
00
جمعه 03 تیر 1401
آموزشگاه رباتیک پیشنام

آموزشگاه رباتیک پیشنام

03 کاربر

کانر فرماندهی انسان ها را در سال 2029 در مقابل ماشین ها بر عهده دارد، پس ماشین ها ربات نابودگری را برای از بین بردن مادر کانر به گذشته می فرستند، اما کایل که او نیز به گذشته فرستاده شده سعی میکند از سارا محافظت کند

the-terminator-1984 دانلود_فیلم_نابودگر فیلم_نابودگر فیلم_نابودگر1

دیگر ویدیو و موزیک های : آموزشگاه رباتیک پیشنام