دلم برای کسی تنگ است که چشمهای قشنگش را به عمق آبی دریای واژگون می‌دوخت و شعرهای

تعداد بازدید
01
جمعه 03 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

160 کاربر

دلم برای کسی تنگ است که چشمهای قشنگش را به عمق آبی دریای واژگون می‌دوخت و شعرهای خوشی چون پرنده‌ها می‌خواند دلم برای کسی تنگ است که همچو کودک معصومی دلش برای دلم می‌سوخت و مهربانی را نثار من می‌کرد دلم برای کسی تنگ است که تا شمال ترین شمال با من رفت و در جنوب ترین جنوب با من بود کسی که بی من ماند کسی که با من نیست

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو