• روی کاغذ نوشته بود تو زیباترین فردی هستی که امروز دیدم ♥️ یا تو‌ خوشتیپ تر

تعداد بازدید
00
جمعه 03 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

• روی کاغذ نوشته بود تو زیباترین فردی هستی که امروز دیدم ♥️ یا تو‌ خوشتیپ ترین پسری هستی که امروز دیدم دیدن ذوق و‌ لبخند آدما عمیقا برام لذت بخش بود اون پسری که اخماش تو‌ هم بود و بعدش گفت “پسر تو روزمو‌ ساختی دمت گرم” روز من رو هم ساخت هدف، آوردن لبخند روی لب آدمای رهگذر بود، امیدوارم شما هم با دیدنش لبخند بزنین ♥️

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو