کلیپ انگیزشی

تعداد بازدید
00
جمعه 03 تیر 1401
کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

48 کاربر

کلیپ انگیزشی کلیپهای انگیزشی قوی باش هیچکس کمکت نمیکنه کامنت کن من پر از قدرت إلهی هستم دوستان همه انسانها از یک نیرو و انرژی بوجود اومدند و خداوند درون همه انسانها لیاقت داشتن ثروت و توانگری و سعادت و خوشبختی رو به ودیعه نهاده است و خداوند این جهان را در نهایت فراوانی وبخشندگی و مهربانی و نظم و قانون آفریده و کلید بهره جستن از این فراوانی و ثروت را درون همه قرار داده چون آرزوی خداوند اینه که همه سعادتمند و ثروتمند باشند و در این صورت جهان گسترش پیدا میکند و فراوانی ها بیشتر و بیشتر میشوند، پس باید تلاش کرد تا به این کلید دست پیدا کرد و در نهایت ثروت وفراوانی بزندگیمان وارد شود تو اشرف مخلوقات خدایی تو خلیفه خدا در روی زمینی آسمان و زمین مسخر توست تنها راه رسیدن به خدا و عزیز شدن در نزد او ثروتمند شدنت است پس بخوان او را تا اجابت کند تو را عباسمنش احساس خوب مهربانی عباسمنش موفقیت جذب آرزوها شکرگذاری سپاسگذاری خدای مهربان خدا فقط خدا خدایا شکرت خوشبختی ارتعاش مثبت مثبت اندیشی یکتاپرستی توحید سپاسگزاری روزانه خدایاشکرت❤ خدا همیشه هست قوانین کائنات قانون ارتعاش خدا مهربونه خداجونم خداشناسی خدا با من است ضعیف قوی باش قوی باشیم

احساس_خوب احساس_خوب ارتعاش_مثبت توحید جذب_آرزوها خدا خدا خدا خدا خدا_با_من_است خدا_مهربونه خدا_همیشه_هست خـــــداجونــــم خداشناسی خدای_مهربان خدای_مهربان خدایا_شکرت خدایا_شکرت خدایا_شکرت خدایاشکرت خوشبختی خوشبختی خوشبختی سپاسگذاری سپاسگزاری_روزانه شکرگذاری ضعیف عباسمنش عباسمنش عباسمنش_موفقیت فقط_خدا فقط_خدا فقط_خدا فقط_خدا فقط_خدا قانون_ارتعاش قانون_ارتعاش قوانین_کائنات قوی_باش قوی_باش قوی_باشیم مثبت_اندیشی مثبت_اندیشی مثبت_اندیشی مثبت_اندیشی مثبت_اندیشی مهربانی مهربانی مهربانی یکتاپرستی

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور