فیلمی تکان‌دهنده از افغانستان مردم پکتیکا از شدت غم و تعداد کشته‌شدگان هم

تعداد بازدید
00
جمعه 03 تیر 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

40 کاربر

فیلمی تکان‌دهنده از افغانستان مردم پکتیکا از شدت غم و تعداد کشته‌شدگان همگی به سجده افتاده‌اند و گریه می‌کنند تعداد کشته‌شدگان زلزله تاکنون به 1500 نفر رسیده اما مقامات محلی تا 3000 نفر نیز تخمین زده اند

افغانستان پکتیکا پکتیکا

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث