نرگس صرافیان طوفان دلم یک کنج ساده و صمیمی میخواهد یک ایوان ، به سمت تمام بی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

نرگس صرافیان طوفان دلم یک کنج ساده و صمیمی میخواهد یک ایوان ، به سمت تمام بیخیال بودنها یک دوست که حواس مرا از غمهایم پرت کند من دلم فقط کمی حالِ خوش میخواهد حالِ خوش شبتون دور از دلتنگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌┅─═ঊঈ ♥️ ঊঈ═─┅ ◍

شبتون_دور_از_دلتنگی نرگس_صرافیان_طوفان

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو