احمد شاملو پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت درناها خوشا ماندابی دیگر

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

احمد شاملو پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت درناها خوشا ماندابی دیگر به ساحلی دیگر به دریایی دیگر خوشا پر کشیدن خوشا رهایی گیلان مسیر زیبای سیاهکل به دیلمان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌┅─═ঊঈ ♥️ ঊঈ═─┅

احمد_شاملو

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو